Трудові спори

Основні напрямки діяльності в області Трудового права:

 

Для роботодавця:

 

• усні та письмові консультації по трудовому праву, в т.ч. і з питань звільнення, скорочення, переведення на іншу роботу, притягнення до відповідальності працівників (персоналу компанії), як звільнити директора за невиконання трудових обов’язків, як звільнити директора за результатами ревізії;

• розробка проектів трудових контрактів (трудовий договір, трудова угода);

• отримання робочого дозволу для іноземця;

• розробка колективного договору;

• розробка посадових інструкцій;

• підготовка тексту договорів про матеріальну відповідальність працівників;

• контроль правильності ведення кадрової документації на підприємстві, ведення кадрової документації;

• розробка механізмів захисту роботодавців від ризику розголошення комерційної таємниці;

• складання проектів наказів, положень про оплату праці, правил внутрішнього трудового розпорядку та ін. внутрішніх документів;

• трудові спори: врегулювання трудових спорів, медіація;

• представництво інтересів в судах, оскарження рішень суду, адвокат з трудових спорів.

 

Для працівника, колишнього працівника:

 

• усні та письмові консультації по трудовому законодавству, чим загрожує роботодавцю звільнення вагітної жінки, звільнення працівника за прогул, як оскаржити незаконне звільнення працівника, як забезпечити відновлення на роботі, як краще звільнитися;

• складання заяв, скарг, листів;

• врегулювання трудових спорів;

• підготовка претензії, позову до роботодавця;

• представництво інтересів працівника, колишнього працівника в суді;

• оскарження дій роботодавця, незаконне звільнення вагітної жінки, працівника за прогул, дострокове розірвання трудової угоди;

• складань позовів до суду ( трудові спори ), в тому числі:

  • позов про відновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди;
  • позов про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення;
  • позов про зміну формулювання і дати звільнення, стягнення моральної шкоди;
  • позов про визнання переведення на іншу роботу незаконним і поновлення на посаді;
  • позов про витребування трудової книжки та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та ін.

 

 

Copiright© 2020 Адвокат Ощипок Володимир Степанович

Розробка сайтів We-Studio